Tajuk: Manusia sebagai Khalifah di muka bumi

ABSTRAK
Sebagai Khalifah di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta’ala. telah memberikan berbagai-bagai tugas dan tanggungjawab kepada manusia untuk menguji keiman, ketakwaan, dan juga amalan mereka. Tugas seorang khalifah ini sangatlah berat, tetapi pada zaman ini, kebanyakan manusia mengambil ringan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Akibatnya, ia akan menyebabkan kejatuhan negara atau organisasi tersebut. Kepimpinan seornag khalifah dalam sesuatu organisasi amatlah penting kerana, tanpa pemimpin, rakyat itu akan terpesong atau sesat. Malahan, negara atau organisasi seseorang itu akan musnah. Selain itu, setiap khalifah atau manusia di muka bumi ini mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Contohnya, tanggungjawab sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, seorang isteri, seorang pembantu, dan juga sebagai seorang manusia kepada haiwan adalah berbeza. Walaupun tugas dan tanggungjawab mereka berbeza tetapi, ia mempunyai matlamat yang sama. Pimpinan seorang pemimpin tidak akan berkesan jika pemimpin itu tidak mempunyai akhlak atau mana-mana sifat yang diperlukan sebagai seorang pemimpin. Hall ini kerana, pemimpin yang mempunyai akhlak yang terpuji sentiasa dihormati dan dipandang tinggi oleh rakyat atau pengikutnya. Oleh itu, ia amatlah penting bagi seorang pemimpin mempunyai sifat-sifat terpuji atau akhlak-akhlak terpuji supaya tugas dan tanggungjawab sebagai seorang khalifah di muka bumi ini akan terlaksana. Tuntasnya, khalifah di muka bumi ini amatlah penting untuk mendorong manusia melakukan amar makruf nahi mungkar. Setiap manusia mempunyai tugas mereka yg tersendiri dan tanpa akhlakyang terpuji, pimpinan it u tidak akan berkesan.

PENDAHULUAN
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala. tuhan sekian alam. Selawat dan salam ke atas junjunagn besar Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh orang yang memperjuangkan syari`atnya sehingga hari kiamat. Khalifah dapat didefinisikan sebagai pemimpin. Professor Dr. Haron Din mentafsirkan khalifah sebagai menguasai dan memerintah ataupun mempunyai sifat ketuanan.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. ” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ”. (Al Baqarah : 30)

Petikan daripada Surah Al-Baqarah, ayat 30 bermaksud, Allah (Subhanahu wa ta’ala)menciptakan manusia di muka bumi agar manusia dapat menjadi kalifah di muka bumi tersebut. Yang dimaksud dengan khalifah ialah manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada di bumi, seperti tumbuhan, haiwan, hutan, air, sungai, gunung, laut, perikanan dan juga sesama manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kebaikkan sesame insan. Jika manusia mampu menjalankan kesemua perkara tersebut, maka sunatullah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi benar-benar dijalankan dengan baik oleh manusia tersebut, terutama manusia yang beriman kepada Allah (Subhanahu wa ta’ala)dan Rasulullah Subhanahu wa ta’ala. Setiap manusia merupakan pemimpin dan setipa pemimpin nertanggungjawab terhadap pimpinannya. Tanpa seorang pemimpin, Negara itu akan musnah. Oleh itu tanggungjawab sebagai seorang pemimpin itu sangatlah berat dan tidak boleh diambil ringan. Hal ini kerana, jika rosak pemimpin itu, rosaklah rakyat-rakyatnya.

KEPENTINGAN KEPIMPIMPINAN
Kepimpinan amatlah penting untuk kejayaan ssebuah organisasi. Pemimpin amat diperlukan untuk merancang, mengelola aturan, mengarah, dan juga mengawal kerja dan perjalanan organisasi. Seorang pengurus yang bijak tidak akan berjaya sekiranya tidak dapat mempengaruhi pengikutnya untuk mengikut arahannya dalam menjalankan tugas masing-masing untuk mencapai objektif kerja masing-masing.
Kepimpinan dalam Islam merupakan satu amanah. Ia adalah tanggungjawab yang terbit daripada autoriti sehih. Seorang pengurus yang memimpin satu unit, jabatan, atau organisasi merupakan individu yang diberi amanah dan bukannya diberi peluang untuk mencipta atau memperluaskan pengaruh kuasa yang sedia ada.
Dalam pengurusan Islam, seorang pengurus ialah seorang pemimpin yang akan ditanya di akhirat nanti tentang tanggungjawab kepimpinannya. Hal ini sejajar dengan nasihat Rasullullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam yang bermaksud. :
“……. Sesungguhnya jawatan itu adalah amanah dan setiap amanah itu akan disoalkan pada hati akhirat kelak. Ramai yang akan menyesal kerananya, kecuali mereka yang telah menjalankan tugas dengan ikhlas dan jujur. ” (Riwayat Muslim)

Bagi pengurus beragama islam, pemimpin yang wajib kita ikuti ialah Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam Hart, seorang penulis buku “ The 100 : A Ranking of the Most Influential Persons in History” telah menamakan Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemimpin yang paling teratas dalam kalangan manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia yang telah berjaya mempengaruhi pengikut baginda dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.

TANGGUNGJAWAB DALAM ISLAM

TANGGUNGJAWAB SEBAGAI SEORANG IMAM.

Imam adalah pemimpin yang diberi tanggungjawab atas kepimpinannya. Sebahagian tanggungjawab yang sempurna bagi imam ialah tanggungjawab untuk menyediakan saranan informasi, tanggungjawab dalam member pendidikan, dan juga tnaggungjawab militer islam. Contohnya, memberi dakwah islam yang sebenar kepada umat islam, mengeratkan silaturahim antara sesama saudara islam dan juga menegakkan syiar islam.

TANGGUNGJAWAB SEBAGAI SEORANG LELAKI.

Sebagai seorang lelaki mahupun seorang suami, mereka perlulah menjaga kedua orang tua mereka, hak terhadap anak lelaki dan juga anak perempuan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami kepada isterinya, dan juga kepada keluarga terdekat. Contohnya, berdasarkan Surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta’ala. menyuruh umat islam untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

TANGGUNGJAWAB SEBAGAI SEORANG ISTERI.

Tanggungajawab untuk seorang isteri adalah untuk sentiasa berada di rumah. Rasullullah telah bersabda “ dan isteri adalah seorang pemimpin di rumah suaminya”. Selain itu, tugas isteri adalah untuk memenuhi kehendak suami dan juga memberi didikan agama kepada anak-anaknya supaya membesar menjadi anak yang soleh dan solehah.

TANGGUNGJAWAB SEBAGAI SEORANG PEMBANTU
Amanat seorang pembantu adalah pemimpin dalam harta majikannya dan dia bertanggungjawab ke atas kepimpinannya.

TANGGUNGJAWAB MANUSIA KEPADA BINATANG.
Hak manusia kepada binatang ialah menyayanginya, memberi minuman atau memberi makanan kepadanya. Mereka akan diberi hukuman berat jika mengurungi binatang dan juga menyeksanya.

AKHLAK TERPUJI SEORANG PEMIMPIN

Mempunyai sikap yang baik merupakan titik tolak suatu kepimpinan yang berjaya. Sebaik-baik anugerah atau penghargaan yang diperolehi adalah kejayaan para pentadbir. Seorang pentadbir yang mempunyai sikap yang baik akan memberikan perhatian kepada orang-orang lain. Seorang pentadbir yang baik akan yakin dengan sepenuhnya bahawa apa-apa yang dicakapkan akan didengar oleh orang lain, begitu pula sebaliknya dia akan selalu mendengar apa-apa yang dikatakan oleh orang lain.
Pemimpin adalah seorang yang akan selalu bersikap sederhana, akan sentiasa bersyukur dan selalu berasa cukup dengan kerja-kerja rakyat dan tidak akan selalu meminta kesempurnaan dalam kerja. Pemimpin akan selalu meletakkan pengikutnya di dalam dadanya dengan penuh kasih saying sebagai tempat yang mengungkapkan masalah-masalah mereka yang lain, sentiasa mere akan berasa bahawa dia selalu mempunyai nasihat yang baik dan ikhlas.
Pemimpin selalu membuat perayaan bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya dalam setiap kejayaan yang dicapai. Dia akan selalu melakukan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam setiap keadaan pengikutnya dan akan cuba membahagi setiap kebahagiaan dan kegembiraan tersebut.
Seorang pemimpin yang mempunyai akhlak yang mulia akan sentiasa menahan kemarahannya, menerima kemaafan, berkerja dengan sikap yang ramah, tidak meninggi diri dan merendah diri, sentiasa berbaik sangka dengan orang lain dan juga bersikap adil dan saksama.
Sesungguhnya, pemimpin yang berakhlak mulia akan sentiasa diredhai oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. dalam setiap perkara yang dilakukan olehnya. Oleh itu, adalah baik jika kita sebagai seorang pemimpin sentiasa berada di dalam golongan orang yang akan dijanjikan syurga dan bukannya neraka jahanam.

KESIMPULAN
Kesimpulannya, setiap manusia di muka bumi telah diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Hal ini kerana, seorang muslim itu tidak akan berjaya sama ada secara individu atau berkumpulan jika tidak melaksanakan tugas secara sempurna.
Jika seseorang itu tidak melaksanakan tugas atau mengabaikan tugas dan tanggungjawab mereka ini, maka umat islam di muka bumi ini akan menjadi cerai-berai, lemah, hina, tiada perpaduan, dan sebgaimana umat islam di akhir zaman sekarang.
Oleh itu, khalifah atau pemimpin amatlah penting. Hal ini kerana merekalah yang akan memimpin umat islam yang berada di dalam kesesatan dunia ini. Jika tidak, nescaya ramailah cucu adam di neraka jahanam.
Petunjuk Allah hanya akan diberikan kepada manusia yang taat dan patuh kepada Allah dan rasulnya, serta berjihad dijalannya. Taat kepada Allah dibuktikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Taat kepada rasul berarti bersedia menjalankan sunah-sunahnya. Kesiapan itu lalu ditambah dengan keseriusan berjihad, berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa.
Semoga setiap tugas dan tnaggungjawab sebagai seorang insan dan juga khalifah di muka bumi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Selama hidup di dunia manusia wajib beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Seluruh aktivitas hidupnya harus diarahkan untuk beribadah kepadanya. Islam telah memberi petunjuk kepada manusia tentang tata cara beribadah kepada Allah. Apa-apa yang dilakukan manusia sejak bangun tidur samapai akan tidur harus disesuaikan dengan ajaran Islam.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com