Tajuk: Keimanan Para Sahabat Rasulallah S.A.W

ABSTRAK
Iman ialah membenarkan dengan hati, ikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota. Orang yang beriman ialah orang yang benar-benar percaya dan yakin sepenuhnya kepada allah, menerima segala ajarannya dan beramal dengan segala yang disuruhnya dan menjauhi yang di larangnya. Begitulah definisi iman namun secara harfiahnya iman juga bererti ibadah merupakan sumpah atau janji dasar. Ia merupakan dasar keimanan seseorang itu kepada Allah. Jika akidahnya benar maka imannya benar begitu juga sebaliknya. Akidah yang benar merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk mencapai penghambaan diri kepad tuhan yang benar iaitu tuhan Yang Maha Esa. Dengan akidah yang benar seseorang itu dapat mengabdikan diri sepenuhnya kepada tuhan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam diungkapkan bahawa baginda tidak menjatuhkan hukuman melainkan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya.
Sabda baginda dalam hadis lain, “saya diperintahkan memerangi manusia sehingga dia mengucapkan la ilaha ilallah (tidak ada tuhan melainkan Allah). Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha ilallah, maka terjagalah jiwa hartanya daripadaku kecuali terhadap hak (yang lain yang bersangkut) dengannya dan perhitungannya. Ini jelas menunjukkan iman begitu penting dalam diri setiap muslim dalam membentuk keimanan dan keutuhan kepercayaanya kepada Allah.
Peranan iman amat penting antaranya mewujudkan ketenteraman iaitu ketika gembira manusia akan bersyukur kepada Allah kerana orang yang beriman percaya bahawa kegembitaan itu adalah kurniaan daripada Allah. Nikmat kegembiraan dikurniakann menurut kesucian dan ketetapan Allah yang beriman tidak mudah resah gelisah dan hilang pertimbangan. Sebaliknya bersabar dan menerima qada dan qadar Allah dengan reda. Selain itu, mewujudkan kekuatan jiwa iaitu orang yang teguh imannya tidak akan merasa susah untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka bersedia dari segi rohani, jasmani dan akal untuk melakukannya serta sanggup melakukan amalan-amalan yang mempertahankan kesucian Islam daripada kepentingan diri sendiri. Contoh para sahabat yang melakukkannya ialah Bilal bin Rabah dan Hamzah bin abd Mutalib. Semua di atas menunjukkan betapa iman memainkan pernana penting dalam diri setiap muslim dalam membentuk peribadi Islam yang betul.

Para sahabat mempunyai keimanan yang berkualiti dan sangat tinggi nilainya tidak dapat dibandingkan dengan kita sekarang. Contohnya Bilal Bin rabah yang sanggup diseksa di bawah panas terik matahari oleh tuannya setelah mengetahui beliau memeluk Islam. Namun begitu disebabkan imannya yang tinggi dan sanggup berkorban demi Islam beliau berpendirian teguh terhadap agamanya Islam. Hal ini menunjukkan betapa tingginya keimanan dan taqwanya seorang Islam yang sejati dalam menegakkan agamanya yang suci dan benar.

2. 0 PENDAHULUAN
Alhamdulillah bersyukur ke hadrat illahi dengan segala kesempatan yang telah diberi saya dapat menyempurnakan kerja ini. Dengan bertemnakan iman saya dapat memahami dan mendalami lebih lagi tentang keimanan dalam diri seorng Islam dan para sahabat. Keimanan para sahabat amat tinggi dan berkualiti dan menjadi contoh kepada kita sehingga hari ini. Iman merupakan kepercayaan yang tertanam dalam hati tentang kewujudan Allah (Subhanahu wa ta’ala) sebagai pencipta seluruh makhluk. Iman diwujudkan dengan pengakuan secara lisan, keyakinan dalam hati dan amalan dengan anggota badan. Keyakinan manusia kepada Allah dapat dinamakan dengan iman hanya apabila keyakinan tersebut mendorong manusia untuk benar-benar mengabdikan diri hanya pada Allah. Tingkat iman mereka yang mentafsirkan bahawa iman hanyalah pengakuan wujudnya Allah percaya bahawa iman tidak dapat bertambah atau berkurang. namun yang menganggap bahawa iman itu pengakuanwujudnya allah desertai dengan aman soleh, yakin bahawa iman itu boleh berkurang atau bertambah. Hal ini berkait dengan iman para sahabat yang sangat tinggi dan berkualiti. Sahabat ialah sesiapa sahaja yang pernah bertemu dengan Rasulallah dan memeluk Islam. Ada juga yang menyertai bersama-sama nabi dalam peperangan. Iman para sahabat sangat berkualiti tinggi sehingga sanggup berkorban nyawa dan harta demi Islam. Walaupun diseksa namun mereka masih berpegang teguh pada agama Allah yang suci. Sebagai contoh Bilal Bin Rabah dan Sumayyah. walaupun Sumayyah dan keluarganya diseksa namun mereka tetap dengan Islam dan keimanan kuat pada Islam. Maka dengan itu mereka sekeluarga ditempatkan ke syurga. Bilal pula orang pertama yamg melaungkan azan dan daripada itu namanya diambil dan dijadikan symbol nagi orang yang melaungksn azan. Terdapat ramai lahi para sahabat yang memberi sumbangan terhadap Islam menunjukkan betapa tingginya iman yang sangat berkualiti dalam menegakkan Islam. Dengan adanya iman taqwa pada Allah manusia akan lebih maju dan tidak sesat.

3. 1 Definisi :
Iman ialah pengakuan atau iqrar dengan lisan, membenarkan dalam hati dan dibuktikan dengan amalan-amalan zahir. (kamus dewan)
Iman ialah membenarkan dengan hati, ikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota. Orang yang beriman ialah orang yang benar-benar percaya dan yakin sepenuhnya kepada allah, menerima segala ajarannya dan beramal dengan segala yang disuruhnya dan menjauhi yang di larangnya. (Ahmad, 2003 : 55)
Begitulah definisi iman namun secara harfiahnya iman juga bererti ibadah merupakan sumpah atau janji dasar. Ia merupakan dasar keimanan seseorang itu kepada Allah. Jika akidahnya benar maka imannya benar begitu juga sebaliknya. Akidah yang benar merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk mencapai penghambaan diri kepad tuhan yang benar iaitu tuhan Yang Maha Esa. Dengan akidah yang benar seseorang itu dapat mengabdikan diri sepenuhnya kepada tuhan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam diungkapkan bahawa baginda tidak menjatuhkan hukuman melainkan sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya.
Sabda baginda dalam hadis lain, “saya diperintahkan memerangi manusia sehingga dia mengucapkan la ilaha ilallah (tidak ada tuhan melainkan Allah). Barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha ilallah, maka terjagalah jiwa hartanya daripadaku kecuali terhadap hak (yang lain yang bersangkut) dengannya dan perhitungannya. Ini jelas menunjukkan iman begitu penting dalam diri setiap muslim dalam membentuk keimanan dan keutuhan kepercayaanya kepada Allah. (Ismail, 2003 : 38)

Makna iman
Dasar pemikiran bagi perjalanan dan kehidupan praktis ummat manusia seperti itulah yang menurut istilah al-quran disebut sebagai iman. Kata iman itu sendiri terdiri dari tiga huruf asal : hamzah, mim dan nun yang merupakan kata kerja dari mashdar al-amn (keamanan). Iman mengandungi erti ketenteraman dan kedamaian kalbu yang dari kata itu pula muncul kata al-amanah iaitu amanah dan boleh dipercayai. Seseorang dikatakan alamin manakal hati ini tenteram kerana perilakunya yang baik dan tidak khawatir bahawa orang itu akan berlaku khianat. Sementara itu seekor unta disebut aman manakala ia selalu berjalan lurus dan tidak membelot. Yang dimaksudkan dengan keimanan sesorang terhadap sesuatu adalah bahawa dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu dan sejak saat itu ia tidak khawatir lagi terhadap menyelusupnya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan lemah iman adalah orang yang yang hatinya tidak pernah merasa ketenteraman yang sempurna. Olehy itu tidak ada jaminan keamanan terhadap adanya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaan. (maududi, 1970 : 3)

3. 2 Peranan Iman

Mewujudkan ketenteraman

Ketika gembira manusia akan bersyukur kepada Allah kerana orang yang beriman percaya bahawa kegembitaan itu adalah kurniaan daripada Allah. Nikmat kegembiraan dikurniakann menurut kesucian dan ketetapan Allah yang beriman tidak mudah resah gelisah dan hilang pertimbangan. Sebaliknya bersabar dan menerima qada dan qadar Allah dengan reda. (Arifin, 2005 : 8)

Firman Allah maksudnya, “dialah (allah) yang memberikan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin supaya bertambah lagi iman untuk mereka disamping iman mereka (sedia ada) ”. (surah fatah, 48 ; 4)

Mewujudkan kekuatan jiwa

Orang yang teguh imannya tidak akan merasa susah untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka bersedia dari segi rohani, jasmani dan akal untuk melakukannya serta sanggup melakukan amalan-amalan yang mempertahankan kesucian Islam daripada kepentingan diri sendiri. Contoh para sahabat yang melakukkannya ialah Bilal bin Rabah dan Hamzah bin abd Mutalib. (Arifin, 2005 : 8 dan 9)

Iman memupuk semangat berqurban

Apabila seseorang itu beriman dan yakin dengan segala janji Allah dengan automatic mereka akan berqurban harta dan jiwa demi mendapatkan keredaan daripada Allah seperti Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf yang telah berqurban harta benda untuk kepentingan Islam serta para shuhada’ badar dan uhud berqurban nyawa untuk mempertahankan Islam. (Arifin, 2005 : 9)

Firman Allah; Maksudnya “sesiapa yang beramal soleh samada lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa-apa yang mereka lakukan”. (surah Annahlu, 616 : 97)

Melakukan amalan dengan ikhlas

Beriman dengan Allah mendorong seseorang melakukan amalan-amalan dengan ikhlas. Amalan-amalan itu juga dilakukan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah yang telah memberikan kepadanya segala nikmat untuknya hidup di dunia. Tanpa keihlasan amalan menjadi sia-sia. (Arifin, 2005 : 11)

Firman Allah : Maksunya “Maka kecelakaan yang besar bagi orang yang melakukan solat (iaitu) mereka yang berkeadaan lalai dari menyempurnakan solatnya (juga) bagi orang yang berkeadaan nak (dalam menunaikan ibadah mereka) ”. (surah Al-maun, 107 : 4-6)

Melakukan amalan dengan ikhlas
Sebagai umat Islam kita perlu istiqamah dalam melakukan amalan yang telah ditetapkan. Beriman kepada Allah mendorong seseorang itu melakukan amalannya dengan ikhlas. Amalan-amalan itu dijaga dilakukan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah yang telah memberikan kepadanya segala nikmat untuknya hidup di dunia.

Firman Allah : Maksudnya “ maka kecelakaan yang besar bagi orang yang melakukan solat (iaitu) mereka yang berkeadaan lalai dari menyempurnakan solatnya (juga) bagi orang yang berkeadaan riak (dalam menunaikan ibadah mereka) (surah Al-maun, 4-6 : 107)

3. 3 Rukun iman
Kandungan akidah menurut kalangan ahli sunnah Wal Jamaah, adalah berdasarkan enam asas kepercayaan iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada para rasul, percaya kepada adanya hari kiamat dan percaya kepada qadak dan qadar tuhan. Kandungan akidah itu disebut sebagai rukun iman. Pandangan itu berdasarkan sejumlah ayat Al-Quran dan hadis nabi, bermaksud :
“Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat tetapi kebajikan itu berimannya seseorang itu kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi” (Q. 2:177)

3. 4 Contoh keimanan para sahabat

Bilal Bin Rabah

Merupakan orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Dilahirkan pada 581masihi. Beliau adalah sahabat dan kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam Bilal ialah seorang hamba yang berasal dari Habsyah (Ethiopia) dan berketurunan Habsyi. Tubuhnya tegap dan kulitnya hitam legam namun suaranya merdu. Tuannya bernama Umayyah bin Khalaf Jamhi al-quraisyi, seorang pemimpin kaum musyrikin di Mekah dan penentang dakwah Islam. Suatu ketika Bilal mendapat tahu tentang datangnya seorang rasul diutus Allah (Subhanahu wa ta’ala) untuk memimpin umat manusia. Akhirnya Bilal memeluk Islam setelah tertarik dengan dakwah yang disebarkan. Tindakannya itu menimbulkan kemarahan tuannya. Bilal diseksa dan dipaksa oleh tuannya untuk kembali ke agama asalnya iaitu menyembah berhala. Bilal diseksa dengan dijemur di tengah panas kemudian perutnya diletakkan batu sebar. Namun Bilal pantang menyerah dan tetap teguh dengan pendiriannya. Melihat siksaan yang diterima Bilal itu, seorang sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar Al-Siddiq berasa sangat kasihan. Abu Bakar kemudian bertemu Umayyah untuk membeli Bilal dan kemudian membebaskan Bilal.

Jasa dan perjuangan
Bilal meninggal dunia pada tahun 23 (664) hijrah di negeri Sham dan dikebumikan di Damsyik. Sepanjang hayatnya beliau diakui sebagai seorang yang patuh dan rajin terhadap tanggungjawab, ikhlas, amanah, berani, tabah dan sanggup menghadapi risiko demi mempertahankan kebenaran. Bilal juga menyertai barisan tentera Islam dalasm peperangan dan dilantik sebagai juru azan oleh rasulallah kerana itulah namanya diambil dan diabdikan sebagai juru azan dan bilal. Beliau menjadi juru azan kesayangan rasulallah.
Dari cerita diatas ditunjukkan betapa berimannya Bilal Bin Rabah kepada Islam sehinggakan sanggup mendalami Islam secara rahsia kerana pada masa tersebut Islam disebarkan secara rahsia. (Ismail, 2003 : 109)

Sumayyah
Merupakan hamba kepada Abu Huzaifah dan telah berkahwin dengan yassir juga merupakan hamba Abu Huzaifah. Beliau juga antara sahabat yang terawal memeluk Islam. Keluarganya ditangkap oleh Abu Jahal kerana telah memeluk Islam. Sumayyah seorang yang berani menyatakan hak, sanggup mempertahankan nyawa demi kesucian akidah. Belaiau member imej yang baik kepada umat Islam serta memperteguhkan keyakinan keazaman umat Islam yang lain untuk meneruskan perjuangan. Demi keimanan beliau yang tinggi dan menegakkan taqwa kepada Allah Beliau dan keluarganya dijanjikan syurga Naim. (Ismail, 2003)

4. 0 KESIMPULAN

Iman merupakan elemen yang terpenting dalam diri setiap orang Islam. Iman mencorakkan setipa peribadi seseorang Islam itu menjadi yang terbaik walaupun tiada yang sempurna dalam dunia ini. Dalam definisi iman sendiri menyatakan iman membawa maksud iqrar, perbuatan dan membenarkan. Semua ini merangkumi ruang lingkup setiap inci kehidupan kita seharian. Melakukan amalan-amalan soleh merupakn satu kewajipan bagi seorang muslim yang kuat imannya. Muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah akan sentiasa beribadat ikhlas dan bersyukur diatas segala pemberian Allah berikan. selain itu orang yang beriman akan menegakkan agamanya walau dalam apa jua keadaan. Walaupun dihukum atau diseksa sekalipun orang yang beriman akan berdiri teguh dengan agamanya. Dia juga akan sanggup berjuang harta dan nyawa demi kesucian agamanya. Melalui cintoh para sahabat rasuallah dahulu yang sanggup mengorbankan harta dan nyawa demi memperttahankan agama Islam walaupun pada masa itu mereka memeluk Isalam dan menyebarkannya secara rahsia. Dan apabila di ketahui umum tentang penyebaran agama Islam kebanyakan hamba-hamba yang memeluk agama Islam telah diseksa namun kerana keimanan yang teguh dan kuat dalam menegakkan agama suci Islam mereka sanggup diseksa walaupun ada yang terkorban sebagai syahid. Mereka ini semua sudahg dijanjikan syurga oleh Allah. Sepatutnya mereka member pengajaran dan mencetuskan semangat kepada kita semua generasi Islam baru untuk terus menegakkan agama Islam yang suci. Iman seseorang itu tidak dapat diukur dari segi luaran sahaja tetapi kedua-dua luaran dan dalaman. Orang yang beriman sepatutnya memiliki akidah yang tinggi. Iman sepatutnya dijaga dan dibaja dengan amalan-amalan yang boleh menambahkan iman setipa orang
Islam itu seharian. Orang yang beriman akan berusaha mendapatkan halawatul iman atau kemanisan iman dalam hidupnya supaya selalu mencintai Allah dan agamanya. Sentiasa membenci untuk kembali kepada kekufuran serta istiqamah dalam melakukan amalan dan sentiasa memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Orang yang mempunyai akidah yang teguh belum dapat dikatakan Islam. Oleh itu seseorang Islam itu perlu berusaha menjadikan dirinya seorang Islam dan tidak patut berbangga diri dengan amlan-amalan yang telah dilakukannya kerana ia akan menjadi sia-sia dan juga merupakan penyebab kekufuran.

5. 0 RUJUKAN

1. Ahmad, Sufian (2003). Pendidikan Al-Quran dan Sunnah Tingkatan 5. Jalan Tanjung Api Off Jalan Teluk Sisik Kuantan Pahang : Percetakan Inderapura sendirian Berhad. Muka Surat 55 dan 56
2. Arifin, Muhammad (2005). Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. 26 Jalan Daud Kampung Baru Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sendirian Berhad. Muka Surat 1 hingga 13.
3. Yunus, Prof. Dr. H Mahmud (2007). Tafsir Quranul Karim, Victory Agencie P. O. Box 12359 50776 Kuala Lumpur.
4. Ismail, Hj Abu Bakar (2003). Ensiklopedia Islam untuk pelajar, Era Visi Publication Sdn Bhd NO 10-1, Taman Mulia, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras Kuala Lumpur.
5. Maududi, AbDul A’la (1970). Dasar-dasar iman. Jalan Ganesha 7, Tilp Bandung Indonesia : Pustaka Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung. Halaman 3

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com