Melalui solat bejemaah umat islam dapat berkasih sayang


Oleh : Zahrutulhasaniah bt Zahalan. 

Abstrak. 
Solat bermaksud doa, ibadah iaitu memohon dengan kusyuk kepada Tuhan, meminta rahmat Tuhan. Solat merupakan satu bentuk ibadat sebagai wujud kepercayaan dan ketundukan seseorang terhadap Tuhan, sang Pencipta yang Maha Kuasa. Melalui ibadah, manusia dapat memperoleh keagungan dan kesempurnaan hakiki. Dalil yang memerintahkan kita supaya mengerjakan solat secara berjemaah ialah, “wahai segala manusia, bahawasanya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan daripada seorang perempuan, dan kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kenal-mengenal”. (QA, 13, S 49 Al-Hujurat). Dalil menerangkan kita bahawa solat secara berjemaah dapat menggerakkan kita supaya bersatu-padu dan berkenal-kenalan. 
Sesungguhnya apabila kita berada di antara jemaah yang telah bersatu pada zahirnya dan pada batinnya lebih banyak menolong untuk memerangi syaitan dan lebih sanggup menolak kelupaan. Juga lebih kuat untuk menghasilkan kusyuk dengan kehadiran hati dan lebih tertarik kepada memperhatikan solat dan mengadap Allah tanpa memikirkan hal keduniaan yang beraneka ragam. Solat juga mengajar untuk menghormati orang lain berikut hak asasi mereka. Orang-orang beriman pergi ke masjid secara teratur lima kali sehari dan bertemu dengan pelbagai orang yang pelbagai ragam yang berkumpul untuk melaksanakan solat secara berjemaah. Mereka berdiri bersama dalam barisan, bersebelahan umpama bangunan simen yang kuat seta memperlihat contoh yang jelas akan kedisiplinan, kebersamaan dan kasih sayang. Selain itu, solat berjemaah dapat membiasakan bersatu dan tolong-menolong. Berkata al-Manawy : “keringkasan hikmah jemaah ialah menegakkan rasa persaudaraan (kejinakan hati) antara orang-orang yang sama berjemaah. 
Solat tidak hanya membantu membangun karakter individu tetapi juga turut membangun keseluruhan struktur organisasi masyarakat dan tata tertib sosial. Solat lima waktu menjaga kelangsungan pengorganisasian dan ini tidak pernah membiarkannya menjadi tidak efektif. Solat secara berjemaah merupakan hal yang wajib dan orang-orang yang meninggalakn solat dengan sengaja tanpa alas an yang tepat adalah pendosa di mata Allah. Secara konklusinya, solat secara berjemaah dapat melatih diri mereka dalam nilai-nilai tersebut untuk menyemai kehidupan bermasyarakat yang tinggi. Secara tidak langsung, solat secara berjemaah dapat menilai erti persefahaman dan hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa mengira pangkat atau darjat. 
Pendahuluan. 

Solat bermaksud doa, ibadah iaitu memohon dengan kusyuk kepada Tuhan, meminta rahmat Tuhan. Solat merupakan satu bentuk ibadat sebagai wujud kepercayaan dan ketundukan seseorang terhadap Tuhan, sang Pencipta yang Maha Kuasa. Melalui ibadah, manusia dapat memperoleh keagungan dan kesempurnaan hakiki. 
Solat berjemaah ialah solat yang melibatkan imam dan makmum, yang dapat dilaksanakan di masjid, surau, rumah dan sebagainya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya selalu melaksankan solat lima waktu secara berjemaah. 
Dalil yang memerintahkan kita supaya mengerjakan solat secara berjemaah ialah, “wahai segala manusia, bahawasanya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan daripada seorang perempuan, dan kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kenal-mengenal”. (QA, 13, S 49 Al-Hujurat). Dalil menerangkan kita bahawa solat secara berjemaah dapat menggerakkan kita supaya bersatu-padu dan berkenal-kenalan. 
Satu keuntungan dari solat berjemaah ialah apabila seluruh jemaah terhimpun dalam limpahan kasih Allah kerana ketaatan dan ketinggian rohani serta kemuliaan dan kebaikan orang-orang yang ikut di dalamnya. Keimanan dan keikhlasan setiap hamba Allah kadang memberikan pengaruh yang menyejukkan bagi orang-orang yang sedih dan putus asa dan kerana merekalah doa-doa dan para anggota jemaah pun diterima. 
Solat adalah dasar pertama dari Islam dan mencerminkan tujuan keagamaan, sosial, kebudayaan, politik dan moral dari Islam. Jika masjid adalah pusat dari pelbagai kaum umat Islam, maka solat memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat diperlukan dari setiap perkumpulan itu. Ia mengajar mengenai disiplin sosial, ketaatan, keimanan dan persatuan. Masyarakat muslim bersatu dan kuat selagi menegakkan solat dan kemudian bertambah buruk sekiranya solat ditinggalkan atau lalai. 
Solat secara berjemaah merupakan satu contoh demokrasi yang tidak ada satu kelompok keagamaan mahupun kelompok social selain Islam yang telah sengan jayanya menjalankan di dunia ini. Fadhilat solat jemaah dapat memberikan umat manusia supaya lebih tekun dan rajin menunaikan solat secara berjemaah. 

Solat secara berjemaah ialah melaksanakan solat secara beramai-ramai yang mempunyai imam dan makmum. Solat berjemaah boleh dilaksanakan di pelbagai tempat yang sesuai aeperti surrau, masjid, rumah dan sebagainya. Solat berjemaah dapat menghubungkan kasih sayang sesama mereka dan dapat menyelesaikan masala-masalah mereka bersama. Solat berjemaah merupakan fardhu kifayah. 
Fadhilat-fadhilat solat berjemaah. 
i. Organisasi dan tatatertib sosial. 
Adalah amat penting bahawa semua yang ingin menyembah dan mentaati Tuhan harus mengorganisasi diri mereka menjadi kesatuan yang kuat. Mereka harus bersatu dan saling membantu untuk mencapai tujuan ini. Mereka harus memiliki kesatuan dalam kata-kata dan perbuatan yang sangat diperlukan bagi perjuangan mereka melawan kekuatan batil di dunia ini. 

ii. Kekusyukan di dalam solat. 
Sesungguhnya apabila kita berada di antara jemaah yang telah bersatu pada zahirnya dan pada batinnya lebih banyak menolong untuk memerangi syaitan dan lebih sanggup menolak kelupaan. Juga lebih kuat untuk menghasilkan kusyuk dengan kehadiran hati dan lebih tertarik kepada memperhatikan solat dan mengadap Allah tanpa memikirkan hal keduniaan yang beraneka ragam. 

Sabda Rasulullah SAW : “ Tidak ada sesuatu kota atau dusun yang di sana berdiam tiga orang tetapi tidak dirikan jemaah solat, melainkan adalah kerana syaitan yang telah menggagahi mereka. Hendaklah engkau mendirikan jemaah, kerana serigala itu menerkam kambing yang tercicir di belakang kawan-kawannya. ” (H. R Abu Daud, An Nasa-y dari Abud Darda’:Sunan Abu Daud 1:14) 

iii. Menyempurnakan solat orang-orang yang kurang ibadatnya. 
Apabila telah berkumpul segolongan orang yang berlebih kurang itu di hadapan Allah Yang Maha Kuasa, yang di antara mereka ada yang lebih taqwa dan yang diterima doanya, sedang mereka semua bersama-sama mengharap rahmat Allah dan sama-sama takut kepada azab Allah itu, nescaya kembalilah berkat orang yang sempurna kepada yang naqish. 

iv. Kebaikan dunia. 
Apabila berkumpulnya orang yang berdekatan rumah di dalam masjid selaku rumah Allah lima hari dalam satu hari untuk menyembah Allah dan memperbaiki urusan-urusan dunia, mudahlah berhasilnya kebaikan bagi urusan dunia dan kejayaan. Berkenal-kenalan dan berkasih sayang dapat membangkitkan rahmat dan syafaqah serta cinta-mencintai. 
Umar Ibnul Khathab r. a berkata : “Periksalah saudara-saudaramu di ketika solat. Jika kamu tidak mendapati mereka kerana sakitnya, kunjungilah mereka dan jika mereka dalam sihat, maka tegurlah mereka. ”
v. Membiasakan umat mentaati pemimpin-pemimpinnya. 
Jemaah solat dipermulaan Islam. Apabila para jemaah menunaikan solat secara berjemaah, maka secara tidak langsung dapat menanam rasa patuh dan taat dalam diri dalam masyarakat dan urusan duniawi seperti menghormati pemimpin. 

vi. Menghidupkan rasa merdeka, persamaan dan persaudaraan. 
Seseorang manusia apabila telah biasa berdiri dalam saf bersamaan di dalamnya orang-orang yang memimpin dan orang-orang yang di pimpin, orang-orang kaya dengan orang-orang fakir, mereka juga merendahkan diri dan menyembah Allah. Pada saat itu, tidak ada kelebihan seseorang atas seseorang yang lain, hidup merdeka, rasa persamaan dan rasa persaudaraan dalam jiwa mereka. Dalam erti kata lain, tidak wujud erti perbezaan pangkat dan darjat. 

vii. Membiasakan bersatu dan tolong-menolong. 
Berjemaah menghidupkan rasa : bahawa para mukmin sesama mukmin, adalah seperti suatu dinding tembok, satu sama lain berikatan. 

Berkata al-Manawy : “keringkasan hikmah jemaah ialah menegakkan rasa persaudaraan (kejinakan hati) antara orang-orang yang sama berjemaah. Lantaran inilah diperintahkan kita mengadakan masjid di kampong-kampung, supaya hasil pertemuan antara penduduk-penduduk kampung di waktu-waktu solat itu. Dengan perjumpaan itu, dapatlah orang-orang jahil mengambil pelajaran dari orang-orang alim. ”

viii. Cinta dan kasih sayang. 
Solat secara berjemah dapat memupuk perasaan kasih dan sayang di antara orang-orang yang beriman. Seluruh muslim di suatu daerah bertemu setiap hari untuk melaksanakan solat. Mereka dapat mengenali antara satu sama lain secara lebih dekat dan dapat meruntuhkan perasaan dendam dalam diri dan menyemai perasaan kasih dan sayang. 

ix. Pahala berlipat ganda. 
Apabila seseorang menunaikan solat secara berjemaah, maka individu tersebut akan berganda pahala atas solat dirumahnya dan diberikan dua puluh lima gandaan. Apabila seseorang berwudhuk dan lalu membaguskan wudhuknya, kemudian pergi ke masjid dengan niat untuk menunaikan solat secara berjemaah, maka setiap langkahnya akan diberikan satu darjat dandihapuskan suatu kesalahannya. Para Malaikat akan berselawat untuknya selama seseorang itu masih berketetapan di masjid. 

Sabda Rasulullah SAW : “barangsiapa berwudhuk dan menyempurnakan wudhuknya kemudian pergi kepada solat fardhu lalu mengerjakan solat itu beserta imam, diampunkan doasanya. ” (H. R Ibnu Khuzaimah dari Utsman; al-Targhib 1 : 226) 

Sabda Rasulullah SAW : “solat jemaah lebih utama dari solat sendirian dengan dua puluh tujuh darjat. ” (H. R Malik dan Muslim dari Ibn Umar ; at-Targhib 1: 224) 

x. Fadhilat berjemaah waktu Isyak, Subuh dan Asar. 
Barangsiapa yang mengerjakan solat Isyak secara berjemaah, ianya seolah-olah telah berdiri separuh malam dan barangsiapa yang mengerjakan solat Subuh secara berjemaah, ianya seolah-olah telah mengerjakan solat semalaman sepenuhnya. 

xi. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
Solat juga mengajar untuk menghormati orang lain berikut hak asasi mereka. Orang-orang beriman pergi ke masjid secara teratur lima kali sehari dan bertemu dengan pelbagai orang yang pelbagai ragam yang berkumpul untuk melaksanakan solat secara berjemaah. Mereka berdiri bersama dalam barisan, bersebelahan umpama bangunan simen yang kuat seta memperlihat contoh yang jelas akan kedisiplinan, kebersamaan dan kasih sayang. 

xii. Persatuan. 
Solat merupakan latihan terbaik untuk mengajar manusia agar bersatu dan mendisiplinkan diri. Solat menyatukan mereka bersama-sama untuk mengingatkan mereka bahawa mereka merupakan saudara seislam. Walaupun berbeza bahasa, agama, kulit, bangsa tetapi apabila terdengar seruan untuk menunaikan solat, mereka semua akan berkumpul bersama sebagai saudara. 

Kesimpulan. 
Solat tidak hanya membantu membangun karakter individu tetapi juga turut membangun keseluruhan struktur organisasi masyarakat dan tata tertib sosial. Solat lima waktu menjaga kelangsungan pengorganisasian dan ini tidak pernah membiarkannya menjadi tidak efektif. Solat secara berjemaah merupakan hal yang wajib dan orang-orang yang meninggalakn solat dengan sengaja tanpa alas an yang tepat adalah pendosa di mata Allah. 

Pertemuan kaum muslim di dalam masjid lima kali sehari adalah dasar dari masyarakat millat-i-Islamia. Sedikit kelemahan dari organisasi ini akan menghancurkan keseluruhan superstruktur system sosial dan secara perlahan-lahan merosak superiority masyarakat muslim. 

Dalam solat mereka berdiri bersama dalam barisan-barisan yang sejajar. Kaya dan miskin, hitam dan putih, penguasa dan pegawai, sama-sama akan menghadap Allah. Mereka dapat berkumpul pada saat siang atau malam hari. Solat berjemaah memberikan kesatuan tujuan kerana mereka semua memiliki ideologi dan tujuan yang sama untuk mematuhi perintah Allah dan di atas semua itu adalah timbulnya kesatuan tindakan. Semua keuntungan ini bersumberkan dari solat berjemaah. 

Tidak ada keraguan bahawa solat berjemaah benar-benar menciptakan ikatan cinta dan saling memahami dia antara kaum muslim. Hal ini membangkitkan rasa kebersamaan dan saling membantu dalam persaudaraan internasional mereka. Mereka semua mengucapkan doa mereka dalam satu jemaah dan ini menanamkan dalam diri mereka perasaan persaudaraan yang dalam. 

Solat juga mengajar untuk menghormati orang lain berikut hak asasi mereka. Orang-orang beriman pergi ke masjid secara teratur lima kali sehari dan bertemu dengan pelbagai orang yang pelbagai ragam yang berkumpul untuk melaksanakan solat secara berjemaah. Mereka berdiri bersama dalam barisan, bersebelahan umpama bangunan simen yang kuat seta memperlihat contoh yang jelas akan kedisiplinan, kebersamaan dan kasih sayang. 

Secara konklusinya, solat secara berjemaah dapat melatih diri mereka dalam nilai-nilai tersebut untuk menyemai kehidupan bermasyarakat yang tinggi. Secara tidak langsung, solat secara berjemaah dapat menilai erti persefahaman dan hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa mengira pangkat atau darjat. 

Rujukan. 

1. Afzalur Rahman (2002). Tuhan Perlu Disembah. Terjemahan dari Its Significance and Benefits. Pedati Raya, Jakarta. Terbitan The Muslim School, London. 
2. Prof. dr. T. M Hasbi (tiada tahun). Pedoman Shalat. Yogyakarta, Indonesia. Terbitan Bulan Bintang Jakarta. 
3. Yusoff Zaki Yacob (tiada tahun). Masalah Imam dan Makmum. Kota Bharu, Kelantan. Terbitan Dian Darulnaim Sendirian Berhad. 
4. Suhaimi Mustaffa (1992). Shalat Rasulullah. Taman Melawati, Kuala Lumpur. Terbitan Progressive Publishing House Sdn. Bhd. 
5. Syeikh Muhammad bin Salih Uthaimin (2002). Kaedah Wuduk Solat Rasulullah SAW. Terjemahan Mohd Sastro. Jakarta Timur, Indonesia. Terbitan Pustaka Al-kautsar. 

Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com