Tajuk: Keimanan Membentuk Sikap Yang Positif Yang Berkualiti

ABSTRAK
Pengertian iman adalah kepercayaan yang tertanam dalam lubuk hati dengan penuh keyakinan tanpa bercampur dengan syak dan keraguan dan memberikan pengaruh terhadap pandangan hidup, perilaku dan amal perbuatan seharian. Iman atau akidah merupakan tunggak utama dalam Islam. Ianya menjadi titik tolak kehidupan orang Islam. Faktor-faktor menguatkan iman ini memberikan pengaruh positif dan baik terhadap kehidupan. Antaranya ialah memelihara kebenaran. Kekuatan iman orang yang beriman dapat melahirkan akhlak yang mulia pada kehidupannya seperti bersikap jujur dan adil dalam segala hal dan waktu. Selain itu, tiada gentar oleh kekuatan materi. Kekuatan iman itu pun tampak pula keampuhannya di kala menghadapi masa dan tempat yang penuh dengan kesulitan. Faktor ketiga ialah ikhlas dalam ucapan dan perilaku. Kekuatan iman orang-orang beriman akan tampak dan mempengaruhinya pula dalam keikhlasannya dalm ucapan dan perilakunya kerana mengharap redha Allah Subhanahu wa ta’ala. Tambahan pula, tiada takut dan tamak merupakan faktor keempat menguatkan iman. Kekuatan iman, kekuatan jiwa menjadi orang-orang yang beriman tidak takut dan tamak. Faktor yang terakhir ialah sabar. Sabar ertinya berperasaan reda dalam menerima ujian daripada Allah sama ada yang berbentuk penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kejayaan atau kegagalan seseorang itu melaksanakan tanggungjawab, khususnya kepada diri sendiri adalah bergantung kepada berjaya atau gagalnya ia memenuhi tuntutan keempat-empat perkara tersebut. Seseorang insan yang unggul akan mudah mengatur urusan hidup keluarganya. Ia dapat merencanakan soal-soal pendidikan, saraan, pergaulan dan pembangunan keluarganya dengan tarbiah Islamiah. Seseorang insan yang unggul akan memastikan hubungan kemasyarakatan dan keluarganya berada dalam satu ikatan yang jitu dan diperintahkaan oleh Islam supaya memberikan sumbangan untuk kesejahteraan ummah. Dengan huraian tersebut dapat disimpulkan bahawa iman itu adalah batu sendi paling dasar dalam sistem Islam. Sementara itu perbezaan antara seorang kafir dan seorang muslim hanyalah dilakukan atas dasar iman dan tidak iman. Hal pertama yang diserukan oleh Islam adalah mengajak manusia untuk beriman. Dan orang-orang yang menyambut baik seruan ini masuk dalam lingkungan Islam dan mendapat naungan dengan perlindungannya.

PENDAHULUAN
Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan- Nya, memohon ampunan-Nya, serta bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan kejahatan diri, serta perbuatan-perbuatan buruk Kami. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, tidak ada seorangpun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan (yang berhak disembahi) selain Allah yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Selamat sejahtera semoga dilimpahkan kepadanya, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.
Pengertian iman adalah kepercayaan yang tertanam dalam lubuk hati dengan penuh keyakinan tanpa bercampur dengan syak dan keraguan dan memberikan pengaruh terhadap pandangan hidup, perilaku dan amal perbuatan seharian. Firman Allah Subhanahu wa ta’ala. : Ertinya: Di antara manusia ada mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sedar. ” (QS Al Baqarah:8-9) (Al-Qardlawi, 1986:9)

Iman atau akidah merupakan tunggak utama dalam Islam. Ianya menjadi titik tolak kehidupan orang Islam. Islam dalam kehidupan seseorang itu menerangkan bahawa orang itu memiliki akidah yang kukuh atau menunjukkan kualiti iman yang ada dalam dirinya. Oleh kerana iman bersifat teori dan ideal, maka untuk mengetahuinya hanyalah dengan bukti-bukti lahiriah dalam hidup dan kehidupan seharian, baik kehidupan individu mahupun kehidupan sosial. Tinggi rendahnya nilai iman akan memberikan corak pada kehidupan atau tinggi rendahnya nilai kehidupan manusia bergantung pada iman atau akidah yang dimilikinya. Sebab itulah, kehidupan pertama dalam Islam dimulai dengan landasan iman.

2. 1 FAKTOR-FAKTOR MENGUATKAN IMAN
Faktor-faktor iman ini memberikan pengaruh positif dan baik terhadap kehidupan. Antaranya ialah memelihara kebenaran. Kekuatan iman orang yang beriman dapat melahirkan akhlak yang mulia pada kehidupannya seperti bersikap jujur dan adil dalam segala hal dan waktu. Jika mereka bersalah, diakuinya keslahan itu tanpa membantah dan berkeras kepala dan tidak membela kesalahan orang lain. (Al-Qardlawi, 1986: 55)

Selain itu, tiada gentar oleh kekuatan materi. Kekuatan iman itu pun tampak pula keampuhannya di kala menghadapi masa dan tempat yang penuh dengan kesulitan. Tiada gentar, tiada kenal mundur dan tiada peduli kekuasaan manusia dan tiada pula peduli terhadap jumlah musuh. Hanyalah orang beriman yang memiliki kekuatan jiwa takut kepada dosa dan murka Allah Subhanahu wa ta’ala. Kalau ada orang berkata kepada mereka bahawa jumlah musuh sangat banyak dan peralatannya sangat lengkap, cukuplah mereka inagt akan firman Allah Subhanahu wa ta’ala. : Ertinya:” Beberapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. ” (QS. Al-Baqarah:249)

Jika mereka ditakut-takutkan dengan tipu daya dan muslihat musuh, mereka akan menjawab: Ertinya:”Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. ” (QS. Ali Imran: 54)

Orang-orang beriman selamanya berjalan dengan petunjuk Allah, melihat dan memperhatikan dengan cahaya Allah, berperang denga pedang Allah dan memanah dengan kekuatan dari Allah seperti ditegaskan dalam firman-Nya: Ertinya:”Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar tetapi Allah yang melempar. ” (QS Al Anfal: 17)

Keberanian dan tekad itu timbul kerana iman kepada Allah dan tawakkal kepada-Nya. (Al Qarlawi, 1986: 58)

Faktor ketiga ialah ikhlas dalam ucapan dan perilaku. Kekuatan iman orang-orang beriman akan tampak dan mempengaruhinya pula dalam keikhlasannya dalm ucapan dan perilakunya kerana mengharap redha Allah Subhanahu wa ta’ala. Mereka tetap semangat melakukan kebaikan untuk menghilangkan kekejian, walaupun tidak mendapatkan keuntungan material dan kepuasan nafsu. Mereka tidak terpengaruh oleh pujuk rayu, tak gentar akan ancaman dan tidak menyeleweng kerana ketamakan atau nafsu berahi atau keinginan jahat. Kerana itulah, mereka selamanya menyeru dan mengajak untuk berbuat baik dan menjauhi kekejian, amar makruf dan nahi mungkar, menunjukkan dan membimbing kepada kebenaran dan keadilan, menentang kebatilan dan kezaliman. (Al Qardlawi, 1986: 59)

Tambahan pula, tiada takut dan tamak merupakan faktor keempat menguatkan iman. Kekuatan iman, kekuatan jiwa menjadi orang-orang yang beriman tidak takut dan tamak. Seperti kita maklumkan bahawa jiwa manusia akan menjadi lemah kerana ketamakan dan kecintaan dunia. Mereka tidak merasa tercela walaupun hidup dalam kerendahan dan kehinaan, mereka tidak takut menghadapi kematian sebab kematian bagi mereka suatu penghormatan. Tiadalah kekuatan apa pun yang menumbuhkan keberanian untuk mati di jalan kebenaran yang telah diyakini, kecuali kekuatan keimanan kepada Allah dan kehidupan kekal. Inilah yang dapat menumbuhkan keberanian dalm diri manusia untuk menghadapi kematian dan bercerai dengan kehidupan dunia. Firman Allah: Ertnya:”Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu kan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. ” (QS Thaha: 72) (Al Qardlawi, 1986: 60)

Faktor terakhir ialah sabar. Firman Allah Subhanahu wa ta’ala. :
Bermaksud: Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan perasaan takut, lapar dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (Surah Al Baqarah: 155)
Sabar ertinya berperasaan reda dalam menerima ujian daripada Allah sama ada yang berbentuk penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Sabar lebih ditekankan terhadap pemeliharaan perasaan supaya tidak mudah marah, keluh-kesah, hampa atau berputus asa akan tetapi melapangkan dada, menenangkan perasaan dan redha. Manusia sesungguhnya tidak dapat mengelakkan diri daripada ujian yang dikenakan oleh Allah. Bagi orang-orang yang bersabar, tidak akan berasa terseksa atau menderita, malah ujian Allah itu akan membuatkan dia bersa tenang dan cekal hati. Dan Allah telah pun menjanjikan ganjaran terhadap orang yang bersabar. Sabar tidak ditentukan hadnya. Malahan pada sepanjang masa, dalam seluruh hidup kita, Allah meminta kita bersabar dalam menghadapi cubaan dari-Nya. Untuk memperolehi sifat sabar dalam semua keadaan bukanlah mudah. Di dalam al-Quran Allah mengajar kita cara-cara menentang sifat keluh-kesah dengan mengerjakan solat. Firman Allah:
Bermaksud: Wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan (untuk menghadapi kesusahan) dengan bersabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. (surah Al Baqarah: 153)

2. 2 KESAN POSITIF
i. Diri Sendiri
Manusia unggul akan berjaya melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya dan sentiasa dapat memenuhi tuntutan-tuntutan rohani dan jasmaninya dengan terkawal. Aspek-aspek rohani dan jasmani manuisa yang terdiri daripada empat perkara asas iaitu akal fikiran, roh, jasad dan syahwat akan dapat dididik dan dipandu berdasarkan fitrah sebenar berdasarkan fungsi kejadian manusia itu sendiri sebagai makhluk istimewa dan khalifah Allah yang diamanahkan untuk memakmurkan bumi ini. Melalui akal, seseorang itu mendapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta’ala menerusi pemerhatian dan penghayatan terhadap kejadian-kejadian alam dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang lain. Seseorang yang terdidik dengan nilai-nilai unggul, jasadnya akan bergerak di atas panduan yang betul. Jasad perlu dijaga supaya tidak terdedah kepada kebinasaan, penyakit dan sebarang kecacatan kerana kesempurnaan jasad turut membantu keunggulan hidup seseorang. Sekiranya nafsu dapat dididk dan dikawal, ia akan menjadi jinak dan tunduk menurut segala kemahuan diri manusia. Kejayaan atau kegagalan seseorang itu melaksanakan tanggungjawab, khususnya kepada diri sendiri adalah bergantung kepada berjaya atau gagalnya ia memenuhi tuntutan keempat-empat perkara tersebut. Aspek-aspek ini adalah asas pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. (Al Maududi, 1970: 45)

ii. Keluarga
Seseorang insan yang unggul akan mudah mengatur urusan hidup keluarganya. Ia dapat merencanakan soal-soal pendidikan, saraan, pergaulan dan pembangunan keluarganya dengan tarbiah Islamiah. Ia dapat menjalankan tugasnya sebagai ra’i atau ketua keluarga dan dalam masa yang sama sebagai abid atau hamba Allah yang sentiasa menjaga hubungannnya dengan Allah Subhanahu wa ta’ala. Seorang ketua keluarga juga dapat mengatur soal kehidupan ekonomi dan sosial keluarganya berpandukan nilai-nilai yang baik. Ia akan mempunyai rasa tanggungjawab untuk mempertingkatkan taraf hidup keluarganya dengan mengamalkan sikap bersungguh-sungguh dalam kerjaya. Ia berkeyakinan bahawa kesungguhan bekerja adalah suruhan agama yang perlu ditunaikan. Dengan demikian ia akan membawa keluarganya keluar dari ruang lingkup kemiskinan yang menjadi salah satu musuh Islam yang boleh membawa kepada kekufuran seperti sabda Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam : ' Hampir-hampr kefakiran itu membawa kepada kekufuran'.   (Riwayat Abu Naim) (Al Maududi, 1985: 13-19)

iii. Masyarakat, Negara dan Ummah
Seseorang insan yang unggul akan memastikan hubungan kemasyarakatan dan keluarganya berada dalam satu ikatan yang jitu. Prinsip-prinsip hubungan kejiranan dan masyarakat di sekitarnya akan diasaskan kepada panduan-panduan yang digariskan oleh Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta’ala :
' Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa jua dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan juga hamba sahaya yang kamu miliki'. (Surah an-Nisa’ : 36)
Setiap kelompok masyarakat perlu memberi perhatian berat kepada bidang penddikan. Insan yang beruntung dalam sesebuah masyarakat akan memudahkan usaha dan perancangan untuk meningkatkan kualiti masyarakat melalui aktiviti pendididkan, pengajian dan muamalat. Dalam konteks kepentingan sejagat pula seseorang insan yang unggul akan mampu memimpin ummah di peringkat yang lebih luas. Kejayaan memimpin negara akan diikuti oleh negara lain sebagai model. Pemimpin yang berwibawa di arena antarabangsa ini diperintahkaan oleh Islam supaya memberikan sumbangan untuk kesejahteraan ummah. Dengan itu tercapailah fungsi manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta’ala di atas muka bumi ini. (Al Qardlawi, 1986: 69-71)

KESIMPULAN
Dengan huraian tersebut dapat disimpulkan bahawa iman itu adalah batu sendi paling dasar dalam sistem Islam. Sementara itu perbezaan antara seorang kafir dan seorang muslim hanyalah dilakukan atas dasar iman dan tidak iman. Hal pertama yang diserukan oleh Islam adalah mengajak manusia untuk beriman. Dan orang-orang yang menyambut baik seruan ini masuk dalam lingkungan Islam dan mendapat naungan dengan perlindungannya. Iman adalah prinsip dan asas amal.
Singkatnya, dengan tiadanya iman bererti Islam pun tiada dan lemahnya iman. Tambahan lagi Islam merupakan sistem moral, peradaban, kemasyarakatan, politik dan ekonomi. Iman dalam sistem ini bukan hanya sekadar akidah, tetapi sekaligus merupakan sesuatu yang amat menentukan moral perilaku dan pola hidup individu. Imanlah yang menjamin seluruh aspek kehidupan manusia menjadi benar dan imanlah yang mengikat umat-umatnya menjadi satu. Ia melaksanakan kehidupan untuk menampilkan diri sebagai suatu sistem moral, peradaban, sosial, politik dan ekonomi yang sempurna. Lemahnya keimanan terhadap Allah sekaligus menunjukkan bahawa kaun muslimin telah mengalami kerosakan moral, tidak memiliki kata sepakat dan tidak mungkin hidup secara bebas dan terhormat di tengah berbagai bangsa. Dengan demikian iman adalah faktor yang secara tegas membezakan Islam dan kufur serta menjadi syarat utama seseorang diakui sebagai Islam. Iman juga yang menolak manusia yang tidak beriman masuk di dalam Islam dan kalau ada orang seperti itu berada di lingkungan kaum muslimin dan menjadi masyarakatnya, maka tidak ada kewajipan dan hak diantara mereka, baik dalam hukum mahupun yang lain. Akan tetapi sepanjang orang tersebut mahu menerima sistem Islam, ianya diakui sebagai anggota masyarakat Islam. Sebaliknya, bila ianya menolak ia tidak boleh masuk ke dalam wilayah Islam dengan cara apa pun dan dengan begitu hukum dan undang-undang Islam tidak berlaku bagi dirinya. Selain itu orang tersebut tidak pula dapat dianggap sebagai anggota masyarakat Islam untuk selamanya kerana dapat dipastikan ianya tidak akan mampu melaksanakan sistem dan mentaati undang-undang Islam.

RUJUKAN
1. Al-Qardlawi, Dr. Yusuf (1986). Iman, Revolusi dan Reformasi Kehidupan, Anwar Wahdi Hasi. Jalan Tunjungan 53 E Surabaya: PT Bina Ilmu. Halaman 9-13.
2. Al-Maududi, Abu’l A’la (2001). Asas-Asas Islam, H. O. K. Rahmat. 18, Jalan Kuda Kepang 11/2C, 40100 Shah Alam, Selangor: Dewan pustajka Fajar. Halaman 80-123.
3. Al-Qardhawi, Prof. Dr. Yusuf (2000). Ciri-Ciri Unggul Masyarakat Islam yang Kita Idamkan, Ustaz Mohammad Zaini Bin Yahaya. No 9, Jln ¼, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Seribu Dinar dengan kerjasama As-Shabab Media. Halaman 379-382.
4. Din-Al-Hafiz, Datuk Abu Hassan (1987). Ke Arah Keimanan. Lot 3, Jalan Ragum, Off Persiaran Selangor, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan: Pantas Set Sdn Bhd. Halaman 70-73.
5. Barmawi, Drs. Bakir Yusuf (1987). Konsep Iman dan Kufur Dalam Teologi Islam. Jl. Tunjungan 53 E Surabaya: PT Bina Ilmu. Halaman 2-4.
6. Al-Maududi, Abu’l A’la (1985). Asas dan Prinsip Peradaban Islam, Halimuddin SH. 100 Beach Road, 13-11 Show Towers Singapura 0718: Pustaka Nasional Pte Ltd. Halaman 142-300.
7. Al-Maududi, Abu’l A’la (1970). Dasar-dasar Iman, Afif Mohammad. Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186, Telex. 28583 Salman la Bandung, 40132: Penerbit PUSTAKA-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung. Halaman 41-174.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau
Perlis
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
E: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
W: abdazizharjin.blogspot.com